ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU

Święty  Franciszek  urodził  się  w  umbryjskim   miasteczku  Asyżu.  Był  synem  kupca  Piotra  Bernardone i Joanny Piki pochodzącej z Francji. Był chłopcem uzdolnionym,  towarzyskim i radosnym.  Miał duszę poety,  kochał życie  i naturę. Pod wpływem łaski wiary odkrywał obecność Boga w całym stworzeniu. W dwudziestym piątym roku życia poczuł się przemieniony łaską Bożą. Odkrył wówczas swoje powołanie: "Żyć według formy świętej Ewangelii" ("Testament"). Zdjął używany dotąd strój pielgrzyma a nałożył prostą tunikę, przepasał się sznurem i boso wyruszył, aby głosić królestwo Boże i wzywać do nawrócenia. Wnet dołączyli do niego pierwsi naśladowcy.

Przez osiem wieków powstało kilka Zakonów opartych na regule ś. Franciszka.

 

 

 

 

 

Modlitwa św. Franciszka przed krucyfiksem

Najwyższy, chwalebny Boże, 

rozjaśnij ciemności mego serca 

i daj mi, Panie, 

prawdziwą wiarę, 

niezachwianą nadzieję 

i doskonałą miłość, 

zrozumienie i poznanie, 

abym wypełniał Twoje święte 

i prawdziwe posłannictwo 

 

Pieśń słoneczna św. Franciszka

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, 

Twoja jest sława, 

chwała i cześć, 

i wszelkie błogosławieństwo. [więcej]

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją 

i żaden człowiek nie jest godny 

wymówić Twego Imienia 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

ze wszystkimi Twymi stworzeniami 

szczególnie z panem bratem słońcem, 

przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. 

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: 

Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem. 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

przez brata księżyc i gwiazdy, 

ukształtowałeś je na niebie jasne 

i cenne, i piękne. 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

przez brata wiatr i przez powietrze, 

i chmury, i pogodę, i każdy czas, 

przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

przez siostrę wodę, 

która jest bardzo pożyteczna i pokorna, 

i cenna, i czysta. 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

przez brata ogień, 

którym rozświetlasz noc: 

i jest on piękny, i radosny, 

i krzepki, i mocny. 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

przez siostrę naszą matkę ziemię, 

która nas żywi i chowa, 

wydaje różne owoce 

z barwnymi kwiatami i trawami. 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości 

i znoszą słabości i prześladowania. 

Błogosławieni ci, 

którzy je zniosą w pokoju, 

ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, 

będą uwieńczeni. 

Pochwalony bądź, Panie mój, 

przez naszą siostrę śmierć cielesną, 

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. 

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych; 

Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, 

albowiem śmierć druga 

nie wyrządzi im krzywdy. 

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, 

i dziękujcie Mu, 

i służcie z wielką pokorą.

 

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju 

Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść 

Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda 

Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie 

Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz 

Światło, tam gdzie panuje mrok 

Radość, tam gdzie panuje smutek. 

Spraw abyśmy mogli 

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać 

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć 

Nie tyle szukać miłości co kochać 

Albowiem dając, otrzymujemy 

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie 

A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

w klasztorze
ss. Bernardynek
w Kończyskach

Kancelaria parafialna

Czynna:

  • Poniedziałek, środa, piątek: 
    16:30 - 17:30
  • W Niedzielę, święta i pierwsze piątki miesiąca kancelaria jest nieczynna.
  • W sprawach nagłych,
    do chorego, w związku z organizacja pogrzebu o każdej porze.

 

 

 

 

 

 

 

RDN Małopolska